I. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu (5-6 Eylül 2008 / İstanbul)ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU
"Psikoloji ve Toplumsal Eleştiri"
5-6 Eylül 2008 - Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

PROGRAM


5 EYLÜL 2008

08:30 - 09:30            KAYIT

9:30-10:00                 AÇILIŞ

10:00 - 12:00             1. OTURUM (Toplumsal Bilimler ve Toplumsal Eleştiri)

Tanıl Bora - Sosyal Teoriye Bakmak, Sosyal Teoriyle Bakmak
Taner Timur - Habermas, Toplum Bilimleri ve Eleştirel Teori
Cemal Dindar - Ekonomi Politiğin Psikolojisi, Politik Psikolojinin Ekonomisi

12:00 - 13:00            ÖĞLE ARASI

13:00 - 14:45             2. OTURUM (Psikolojiyle Diyalog)

Çağatay Çoker ve Göklem Tekdemir - Söylemsel Psikolojide Tartışmalar
Serdar Değirmencioğlu - Eleştirelden Eyleme: Adalet ve Özgürlüğe Psikolojide Yer Var mı?

14:45 - 15:00             KAHVE ARASI

15:00 - 17:30             3. OTURUM (Öznenin Konumlanışları)

Oktay Şılar - Kuantum Fiziği, Şifacılık ve Psikoterapi
Barış Özgen Şensoy - Psikolojinin Öznesi ve Politikliği
Hilal Eyüpoğlu - Terapi Odası İktidar İlişkileri
Yeliz Kızılarslan -Edebiyatta ve Toplumsal Cinsiyette Delilik: Nevroz, Yaratıcılık, Yazı ve Eleştiri


6 EYLÜL 2008


10:00 - 12:30             4. OTURUM (Psikoloji, Psikanaliz ve Toplumsal Sorunlar)

Evrem Tilki - Kent Yoksulluğunda Kadınlar
Gözde Teker - Psikoloji ve Toplumsal Eleştiri
Harika Yücel - Türkiye'deki milliyetçi politik söylemlere psikodinamik bir bakış
Erdoğan Özmen - Marksizm-Psikanaliz Nereye Kadar?

12:30 - 13:30             ÖĞLE ARASI

13:30 - 14:45             5. OTURUM (Ruh Sağlığı Politikaları)

Murat Paker - Ruh Sağlığı Alanının Sterilizasyonu ve Bir İmkân Olarak Yeniden-Politizasyonu
Şehnaz Layıkel (RUHİSAK Sözcüsü) - Daha İyi Bir Ruh Sağlığı Sistemi İçin Hasta, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanlarının Önerileri

14:45 - 15:00             KAHVE MOLASI

15:00 - 17:00             6. OTURUM (Psikoloji Eleştirisi ve Eleştirel Psikoloji)

Canani Kaygusuz - Sokağın Dili ve İnsan Bilimlerinin Paradigmatik Körlüğü
Sertan Batur - Eleştirel Psikolojiye Sınırlar Çizmek ya da İğneyi Kendine Batırmak
Ersin Aslıtürk - Eleştirel Toplum Psikolojisinde Pratik Açılımlar
Aysel Kayaoğlu - Türkiye'de Sosyal Psikoloji: Oradaysan Ses ver!


17:00 - 18:30             7. OTURUM: GENEL TARTIŞMA VE KAPANIŞ