II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu (24-26 Eylül 2010 / İstanbul)II.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'na Davet

Tarih: 24-25-26 Eylül 2010
Yer: İstanbul Üniversitesi

Psikoloji bilimi üretildiği zamanın iktidar ilişkileri ve ideolojik zeminine bağımlı kalarak bize gerçekliğin sadece yanlı bir kesitini sunmaktadır. Eleştirel psikoloji gücünü bilimsel alanda gerçekleşen psikolojinin bağımlı bulunduğu ideolojinin eleştirisinden alırken, eleştirel zemine dayalı bir psikoloji pratiği bize doğru ve gerçek olarak sunulan psikoloji bilgisini tartışma, sorgulama ve alternatifini üretme olanağı tanır. Gerçekliğin mümkün olduğunca olası ve farklı perspektiflerini gözler önüne seren eleştirel psikologlar eleştirilerinde, alternatif bir psikoloji biliminin teorik ve metodolojik varsayımlarını, aynı zamanda bu varsayımların pratikte uygulama biçimlerini tartışırlar. Bu türden bir bilgi üretim sürecinde tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat ve antropoloji gibi diğer sosyal bilgi sunan dallarla karşılıklı ilişki halinde olmanın ön kabul olduğunu da vurgularlar.

Eleştirel psikolojinin beslendiği diğer önemli bir alan ise eleştirisinin toplumsal değişime sunduğu katkı, radikal ve alternatif örgütlenme biçimleri ile ürettiği bilginin birlikteliğidir. Eleştirel psikolojinin ana akım psikolojinin örgütlenme düzeni içerisinde gerçekleşmesinin zorluğu yıllar boyu alternatif bilgi üretme peşinde olan psikologlar tarafından deneyimlenmiştir. Ana akım her alternatif çabayı kendi içinde eritme ve sindirme çabası göstermiş, eleştirel psikologları toplumsal süreçler ile eş zamanlı hareket eden ve fikir üreten farklı örgütlenme biçimlerine ve yayın politikalarına sürüklemiştir. Son yıllarda Türkiye’deki psikoloji camiası içinde ana akım bilgiye ve onun örgütlenme model ve stratejilerine karşı bir direniş ve yeni bir arayış görülmektedir. Artık psikoloji içinden yükselen birçok çatlak ses, psikolojinin ve psikologun toplumsal yaşamın neresinde durduğunu, bir meslek dalı olarak psikolojinin sorunlarının neler olduğunu gündeme getirirken, aynı zamanda, insan hakları, işkence, hak ihlalleri, etnik ve toplumsal kökene, cinsiyete, cinsel yönelime, dinsel ve politik görüşe, yaşa ve bedensel farklılığa yönelik ayrımcılıklar, yoksulluk, işsizlik, evsizlik, toplumsal şiddet, kentsel dönüşüm projeleri ve benzeri birçok toplumsal konuda ezilenlerin yanında olmanın, onlara yardım etmenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünüyor.

Biz de kendimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumunu birkaç ana başlık üzerinden gerçekleştirmeye karar verdik. Toplumsal olarak gündem teşkil eden, etnik kimlik, militarizm, çocuk taciz ve tecavüzleri, kadına yönelik şiddet, emek mücadelesi ve sınıf dayanışması, eşcinsellik ve tedavisi gibi sorunları alternatif bir psikoloji dili ve bilim pratiği ile tartışmak, psikologların mesleki hak ihlalleri için önerilen dayanışma ve mücadele biçimlerinin neler olabileceğini konuşmak, emeği ve ezilen mücadelesini zeminine koyan, alternatif bir psikoloji bilimi ve pratiği için yeni bir örgütlenme tasarısını oluşturmak için bir araya geliyoruz.

II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Bildiri göndermek ve yeni bir örgütlenme biçimine dair katkı sunmak isteyenlerin “Toplumsal Örüntüler, Örgütlenme ve Psikoloji Eleştirisi” ana başlığı ile ilişkili 200 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerini ve örgütlenme önerilerini en geç 24 Ağustos 2010 tarihine kadar elestirelpsikolojisempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Düzenleyicileri

*Sempozyum, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün katkılarıyla düzenlenmektedir.***II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Programı

24-25-26 Eylül / İstanbul Üniversitesi

PROGRAM

24 Eylül Cuma     (Sözel Bildiriler)
09.30 -11.00         Eleştirel Olmaktan Ne Anlayabiliriz?
Oturum Başkanı:    Sibel Arkonaç
1.bildiri                     Eleştirel Psikolojinin Amacı - Aslıhan Başgül
2. bildiri                   Baskılanan Kimliklerin Eleştirel Psikoloji Tarafından Araçsallaştırılması -       Zeynep Aygül
3. bildiri                  Eleştirel olmanın yanında Psikolog olmak nedir ki? - Berk Efe Altınal

11.00-11.15            Çay Molası, Günaydın!

11.15-12.30            Feminist Yöntembilim ve Psikolojiye Dair
Oturum Başkanı:   Aysel Kayaoğlu
1.bildiri                    Kadın İşçi Olmak - Feryal Saygılıgil
2.bildiri                    Feminist Yöntembilim ve Aktivizm Alanı Olarak Feminist Terapi - Hilal Eyüpoğlu

12.30-13.30            Yemek Molası

13.30-14.45            Psikoloji’den İdeolojik Mücadele Aracına Dönüşüm
Oturum Başkanı:    Barış Özgen Şensoy
1. bildiri                    Depresyon ve Eleştirel Psikoloji - Erdoğan Özmen
2. bildiri                    Sosyal Psikoloji ve Marksizm: Marksist Bir Sosyal Psikoloji Mümkün mü? - Sertan Batur

14.45-15.00            Çay Molası, Halleşme!

15.15-17.00            Teoriden Pratiğe Emek Sömürüsü ve Hak İhlalleri
Oturum Başkanı:    Pınar Önen
1.bildiri                     Endüstri Psikolojisine Emek Perspektifinden Bir Yaklaşım - Özge Yüksel
2. bildiri                    Zeytinburnu İlçesinde Küçük Bir Çalışma: Çocukların Sosyal Katılımı - Tülin Çelik
3. bildiri                   Türkiye’de İşgücü ve İstihdam İlişkilerinin Dönüşümü: Toplumsal Bir Travmaya Doğru İşsizlik, Esnek/Güvencesiz İstihdam, Çalışma Koşulları ve Örgütlenme - Onur Bakır
4. bildiri                   Psikologların Uğradıkları Hak İhlalleri ve Emekten ve Toplumdan Yana Bir Meslek Yasası İhtiyacı - Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi adına Özgür D. Yurtsever

17.10-18.30           Politik Bir Faktör Olarak Jouissance
1. konuşmacı           Bülent Somay
2. konuşmacı          Özgür Öğütcan
3. konuşmacı          Oğuz Erdin


25 Eylül Cumartesi  (Paneller)
09.30-11.00          Panel: Critical Psychology Permanently at the Crossroads: Servant of Power and Tool for Emancipation - Athanasios Marvakis

11.00-11.15            Çay Molası, Dertleşme!

11.15-11.45             Panel: Güney Afrika’dan Türkiye’ye İnsanlık Dışı Uygulamaların Yanında veya İçinde Yer Alan Psikologların Peşinde - Serdar Değirmencioğlu
12.00-12.45           Behnke Skandalı: Perdenin, Önü, Arkası ve Sonrası - Serdar Değirmencioğlu

12.45-13.30            Yemek Molası (acele edelim bu mola biraz kısa)

13.30-14.00           Yeni bir Örgütlenmeye Doğru: Tarihsel Sunum
14.00-15.00           Küçük Grupların Oluşturulması, Divanın Seçilmesi ve Örgütün Eleştirel Psikoloji'ye ve Psikoloji'ye Bakışı ve İdeolojik Ön kabulleri isimli Başlığının Tartışılmaya Başlanması
15.00-15.45            Çay Molası ve Divanın görüşleri bir araya getirmesi
15.45-17.30            Divan'ın Rapor Sunumu ve Sonuçların Tartışılması

26 Eylül Pazar      (Örgütlenme)
09.30-11.00           Mesleki Bir Örgütlenme Olmak İsimli Başlığın Tartışmaya Açılması
11.00-11.15             Çay molası ve tartışmanın sindirilmesi!
11.15-12.00            Divan'ın Görüşleri Bir Araya Getirmesi ve Sunması
12.00-12.30           Divan Kararlarının Tartışılması

12.30-13.30            Yemek Molası

13.30-15.00            Örgütün İşleyişi İsimli Başlığın Tartışmaya Açılması
15.00-15.45            Divan'ın Görüşleri Bir Araya Getirmesi ve Sunması
15.45-17.30            Tüm Başlıklardan Çıkan Divan Sunumlarının Tartışılması
17.30-18.30              Divan'ın Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Örgütlenme Tartışmaları Raporunun Sunumu

*Sempozyum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fakülte Kurul Odası 3. Kat’ta yapılacaktır. 
Ulaşım için bakınız: http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/ulasim.html

**II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün katkılarıyla düzenlenmektedir.


Katılımcılar
Berk Efe Altınal: Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi. Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sibel Arkonaç: Sosyal psikoloji alanında profesör. Söylemsel psikoloji ve psikolojik bilginin felsefi ve sosyolojik temelleri çalışma alanları arasındadır. Yazar ve editör olarak birçok kitabı bulunmaktadır.

Zeynep Aygül: Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi.

Aslıhan Başgül: Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi.

Sertan Batur: Psikoloji tarihi alanında doktora öğrencisi. Türkiye’de psikoloji tarihi ve eleştirel psikolojiye dair yazıları bulunmaktadır. Ersin Aslıtürk’le beraber “Muzaffer Şerif’e Armağan” isimli kitabı derlemiştir.

Tülin Çelik: Psikolog. Bir toplum merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır.

Serdar M. Değirmencioğlu: Psikoloji profesörü. Araştırma konuları arasında çocuk hakları, topluma yönelik çalışmalar ve psikolojinin insan hakları ihlallerindeki yeri yer almaktadır. “Üç Saat” isimli bir belgeselin yapımcılarından olup, birçok medya organında yazılar yazmaktadır.

Hilal Eyüpoğlu: Klinik psikoloji alanında doktora öğrencisi. Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Aysel Kayaloğlu: Sosyal psikoloji alanında yardımcı doçent. Yoksulluk, feminizm ve milliyetçiliğin sosyal psikoloji ile kesiştiği noktalar ilgi alanları arasındadır.

Athanasios Marvakis: Yunanistan’da Selanik Aristo Üniversitesi’nde klinik sosyal psikoloji alanında doçent olarak çalışmaktadır. Sosyal eşitsizlik ve dışlanma, sosyal bir grup olarak gençler ve göçmenler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Birçok yayında editör olarak görev almıştır.

Pınar Önen: Uzman psikolog ve klinik psikoloji alanında doktora öğrencisi.

Özgür Öğütcen: Psikiyatrist. Psikanaliz ve özellikle Lacan üzerine yazıları bulunmaktadır.

Feryal Saygılıgil: Sosyoloji doktora öğrencisi. Bir üniversitede cinsiyet politikaları üzerine dersler vermektedir. Kadınlar hakkında belgesel çalışmaları, makaleleri ve iki adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Bülent Somay: Öğretim görevlisi. Psikanaliz üzerine çalışmaları vardır, birçok kitabı yayınlanmıştır.

Barış Ö. Şensoy: Klinik psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi.

Özge Yüksel: Psikoloji lisans öğrencisi.

Onur Bakır: ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunu. Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yükseklisans öğrencisi. Sosyal-İş Sendikası danışmanı.
Özgür D. Yurtsever: Klinik psikolog olarak sosyal hizmetlerde çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi

Erdoğan Özmen: Psikiyatrist. Araştırma alanları, psikanaliz, şizofreni, siyaset ve Marksizmdir. Üç tane kitabı ve bir kitaba katıkısı bulunmaktadır.

Yorumlar