III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu (15-16 Eylül 2012 / Diyarbakır)III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’na Çağrı

“Toplumsal Travma”
15-16 Eylül 2012
Diyarbakır

12 Eylül darbesinden sonraki 30 yıllık süreçte toplumun hatırı sayılır bir bölümü devlet eliyle yaratılan sistematik baskılara maruz kaldı ve tüm toplum, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, zorunlu göç ve işkencelere tanıklık etti. Bu travmatik süreçler gündelik hayatın giderek zorlaşmasına, düşünce ve ifade özgürlüğünün baskılanmasına neden olduğu gibi, geleceğe dair tasarımların silinmesine, barış ve güvenlik içinde bir hayat yaşamanın mümkün olduğuna dair umudun giderek zayıflamasına yol açtı. "Toplumsal yas ve travma hali" olarak tarif edilebilecek bu tablo, hayata tutunma çabasına ket vurdu, örgütlenme ve politik eylemlere yabancılaşmayı da beraberinde getirdi.

Bu nedenle Diyarbakır'da 15-16 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumunun ana başlığını savaş, militarizm, işkence, kadın, çocuk, göç" ekseninde "Toplumsal Travma" olarak belirledik. Sempozyumun tarihsel olarak savaş ortamına sürekli tanıklık etmiş, göç nedeni ile nüfusu ciddi derecede artmış, barış ortamında büyüyemeyen ve anadilinde eğitim hakkından yoksun çocukların kendi mücadele pratiklerini oluşturmak zorunda kaldığı, devam eden savaş ortamında evlatlarını, eşini ve yakınlarını kaybetmiş binlerce kadının olduğu, işkencelerin yaşandığı şehirlerden biri olan Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin ayrıca bir anlamı olduğuna inanıyoruz.

III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Sempozyum psikoloji ve ilgili disiplinlerde çalışan eleştirel yönelimli araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığından hem toplumsal eleştiriye, hem de toplumsal bir gerçeklik olarak psikolojinin eleştirisine katkıda bulunan tüm çalışmalara açıktır. Bildiri göndermek ve yeni bir örgütlenme biçimine dair katkı sunmakisteyenlerin bildiri özetlerini 1 Temmuz 2012 tarihine kadar elestirelpsikoloji2012@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Sempozyum Bilgileri

Tarih: 15-16 Eylül 2012
Yer: Diyarbakır - Sümerpark
Bildiri Özetleri İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2012
Program Duyurusu: 1 Ağustos 2012

Katılım ücretsizdir. 

Bilimsel Kurul
Melek Göregenli
Serdar Değirmencioğlu
Ersin Aslıtürk
Sertan Batur
İpek Demirok
Güneş Kayacı
Sedat Yağcıoğlu
İsrafil Bülbül
Eda Erdener
Yunus Emre Ayna

Program

15 Eylül 2012 Cumartesi
09.00-
10.00
Açılış Konuşmaları
Osman Baydemir: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Yüksel Baran: Bağlar Belediye Başkanı
Necdet İpekyüz: TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
TODAP (Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği)
10.00-10.45
Ersin Aslıtürk:
Kürt Sorununda Psikopolitik Hususlar
10:45-11:00
Kahve arası
RESEPSİYON SALONU
NİKAH SALONU
11.00-
11.45
Cemal Dindar12 Eylül Ruhu: Travma ve Drama
Canani Kaygusuz: Araçsal Aklın İktidarı ya da Totaliterizmin (akla dayalı) Kaynakları Üzerine
Moderatör: Oktay Şılar
Yeşim Akın: Dersim 38’den 90’lı Yıllara Güneydoğu’da Yaşanan, Konuşulan ve Konuşulmayanların Türk Edebiyatı’nda Yer Almaya Başlaması ve Toplumsal Etkileri
Filiz Çelik: Dersim’in Acı Mirası: 1938 Travması
Kadıköy Psikopolitik Yüzleşmeler Atölyesi: Sivas Katliamı'nın Psiko-Politik Açıdan Analizi
Moderatör: Fatma Tanış
12.00 –
12.45
Aysel KayaoğluKürt Düşmanlığı “Tanıyarak Dışlama”nın Ürünü mü?
Fidan Mirhanoğlu: Nerelisin!!! Zorunlu Göçün Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri (Başak Kültür ve Sanat Vakfı)
Yeşim Mutlu: Ülke İçinde Yerinden Edilen Gençlerin Deneyimleri ve Toplumsal Bütünleşme: Diyarbakır – İstanbul Karşılaştırması
Moderatör: Pınar Önen
Esra Gedik: Ölüm ve ‘Şehitlik’ ile Yeniden Kurulan Hayatlar: Asker Yakınını Çatışmada Kaybedenlerin Deneyimleri

Linda Barış: Etnik Ayrımcılık ve Akıl Sağlığı
Moderatör: Eda Erdener
12.45-
13.45
Öğle arası
13.45-
14.30
Desmond Painter:
Beyond Subjects of Trauma: Rethinking Psychology in South Africa after Apartheid
14.45-
15.30
Athanasios MarvakisSocial Sciences and Scientists as Political Lullabies / Pacifiers!?
Polyxeni Andreadou: The illegal refugee camp Igoumenitsa 2010-2011 and the fight for the daily survival
Özge Çelebi: Türkiye’de Sığınmacı ve Mültecilerin Maruz Bırakıldıkları Politik, Sosyal ve Ekonomik Koşulların Psikososyal Etkileri
Moderatör: Özge Yılmaz
Arif Demir, Burcugül Çubuk: Zekâ Testlerinin Özel Eğitimde Tanılama İçin Kullanılmasının Yarattığı Sorunlar
Derya Demirel: 36-72 Aylık Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Hikaye Kitaplarında Yer Alan Resimlerin Şiddet Unsurları Açısından İncelenmesi
Deniz Işıker:  Başörtüsü Yasağının Kadın Üzerindeki Travmatik Etkisi
Ahmet S. Kilisli: Türkiye’deki Ebeveyn Destek Programlarına Eleştirel Bir Bakış
Moderatör  : Uygar Salman
15:30-15:45
Kahve arası
15.45-
16.30
Marianthi Anastasiadou: A feminist approach to neoliberal “shock therapy” as social trauma
Hilal Eyüpoğlu: Kadına Yönelik Şiddet: Psikoloji Ne Anlıyor?

Dilek Hattatoğlu: Savaş Karşıtı olarak Örgütlenmek, Savaş Karşıtlığını Örgütlemek: Muğla Savaş Karşıtı Kadın İnisiyatifi Deneyiminden Düşünceler

Moderatör: Duygu Öz
E. Helvacı, G. Ateş, C. Büyükaşık-Çolak, B. Cihan, B. Öner-Özkan: Türkiye’de Yaşayan Alevi ve Sünni Bireylerin “Mahalle Baskısı” Temsilleri
Gülçin Akbas: İdam Cezasına Yönelik Sosyal Temsiller
Dilek Ergene, Aslı Aydemir: Polisin Kimlik İçerikleri
Moderatör: Ufuk Kılıçaslan
16.45-17.15
Baran Gürsel, Zeynep Gülüm, Güneş Sevinç, Eser Sandıkçı, Özge Yılmaz: Psikologların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Hak İhlalleri
Eser Sandıkcı: Toplumsal Bir Travma Olarak Çalışma: Kapitalizmde çalışmanın çalışanlar üzerinde yol açtığı yaralar ve çalışma psikolojisi emekçi sınıfın yaralarını sarabilir mi?
Moderatör: Sedat Yağcıoğlu
16.45-17.45
Panel: Cinsel Şiddetle Mücadele

  • Cinsel Şiddetin Psikolojik Etkileri
  • Cinsel şiddete maruz kalan kadınlara sunulan psikolojik ve sosyal hizmetler ve onların eleştirel değerlendirmesi,
  • Cinsel Suçlarla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar


Av.Sevgi Binbir, Zehra Tosun,
Mukaddes Alataş

Moderatör: Gülten Sönmez Seber

17.30-
18.15
Sedat Yağcıoğlu: Yeni Çocukluğun Kurucuları Kürt Çocukların Siyaseti ve Siyaset Alanı Olarak Toplumsal Gösteriler
Nevzat Süer Sezgin: Çocuklar ve Savaş
Düzgün Uğur: Siyasetçi ve Bürokratların Söylemlerinin İkincil Travmaya Etkisi
Moderatör: Şiyar Güldiken
18.30-
20.00
Atölye Çalışması: Psikolojinin Ezilenlerin Perspektifinden İcrası: Özgürleşmeci Psikoloji
Güneş Kayacı Sevinç, Özge Yılmaz
18.00- 20.00
Atölye Çalışması: Cinsel Şiddetle Mücadele
Fatma Tanış, Derya Koptekin

16 Eylül 2012 Pazar
09.00-10:00
Dennis Fox:
Anarchism and Critical Psychology
RESEPSİYON SALONU  
NİKAH SALONU 
10.15-
11.00
Necmi Erdoğan: Sınıf Karşılaşmaları: Bir Travma Olarak Sınıf
Derya Koptekin: Roman Çocukların Yoksulluğu Deneyimleme Biçimleri
Moderatör: Burcu Ovacık
Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS): Kolektif Bellek Ve Toplumsal Travma: 12 Eylül’den Ohal’e İstisna Halinde Yaşamak Oturumu: 

Derya Fırat ve Hande Topaloğlu: Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)  
Öndercan Muti ve Hande Topaloğlu: Diyarbakır Cezaevi’nden Ohal’e: İstisna Halinin Yaygınlaşması /Kampın Dışarıya Taşması  
Yusuf Uygar: Şiddet ve Adalet Ekseninde 1990’larda Güney Doğu’da Hukuk İhlalleri   
Serhat Arslan: Yatılı İlköğretim Bölge Okulları: Kültürel Asimilasyon ve Belleğin İşlenmesi  
Neval Tan: Kürt Çocuklarının Siyasi Eylemlilikleri ve Öznelliğin Kurulumu 
Yudum Şit: 2000’li Yıllarda Kürt Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Mülteci Olarak İsviçre’ye Gidişleri Ve Yeni Aidiyetsizlikleri  Bermal Küçük: Süregiden Toplumsal Travma ve Saha Çalışmasının Zorlukları 
Barış Şannan:  Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Kuruluşu: Türkiye Örneği  
Moderatör: Baran Gürsel
11:00-11:15
Kahve arası 
11.15-
12:00
Oktay Şılar: Bitmeyen Yas: Faili Meçhul Kayıplar Olgusuna Psikanalitik Bakış
Orhan Kaya: Bir Psikoloji Çelişkisi: İşkence
Moderatör: Ayla Yılmaz
12:00-13:00
Öğle Yemeği 
13.00 -13.45
Mark Burton:
Liberation Psychology:  A  constructive critical praxis
14.00-14.45
Serdar M. Değirmencioğlu: Devşirme Psikoloji, Bayilik İlişkileri ve Özgün Psikolojinin Koşulları 
Hakan Kızıltan: Ruhsallığın Ekonomi-Politiği
David Wichera: Antipsychiatric theory and the antipsychiatric project Runaway House
Moderatör: Barış Özgen Şensoy
Öznur Öncül: Suç Davranışını Konu Edinen Psikoloji Araştırmalarının Yöntemsel Eleştirisi
Beşir Sağıroğlu, Songül AltunÇocuklukta Çalışmanın, Çalışılan Sektörün ve Cinsiyetin, Özgüven Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Linda Barış: Türkiye’de Yaşayan Azınlıklar ve Ruh Sağlıkları
Moderatör: Özge Çelebi 
14:45-15:00
Kahve Arası
15:00-16:45
Atölye Çalışması: Travma
Claire Haggard
Serdar M. Değirmencioğlu: Üniversitelerin Dönüşümü, Akademik Özgürlük ve Psikolojinin Geleceği
Moderatör: Gülten Sönmez Seber 
17:00-18:30
Panel: Eleştirel Psikoloji Nereye? 
Serdar M. Değirmencioğlu, Aysel Kayaoğlu, Orhan Kaya, Canani Kaygusuz, Baran Gürsel, Güneş Kayacı          Moderatör: Yunus Emre Ayna
18:40-20:00
Açık Oturum: Toplumsal Travma ile Baş etmede Ne Yapmalı ? Nasıl Sosyal Çalışmalar Yürütülmeli?
Moderatör: Necdet İpekyüz TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 

Yorumlar