IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu (26-28 Eylül 2014 / Ankara) IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu
“Direniş, Dayanışma ve Psikoloji”
26–27–28 Eylül 2014
     ODTÜ, Ankara

Bir süredir toplumsal muhalefetin sesinin yükselmesine, hak arama, birlik, dayanışma ve mücadele deneyimlerinin çoğalarak hayatın her alanına yayılmasına tanıklık ediyoruz. Haziran direnişi ile Gezi Parkı’nda doruğa ulaşan bu deneyimin gücüyle tüm ülkede her türlü baskıya karşı bir özgürleşme sürecinden geçiyoruz.

Eleştirel psikologlar olarak bizler de bu sürece, sokağa ve sokaktaki insana dair bilgi üretme sorumluluğunun hepimizde olduğunu düşünüyoruz.  Direnişi anlamak ve psikolojinin insanların özgürleşmesine katkısını tartışmak amacıyla sizleri IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’na, “Direniş, Dayanışma ve Psikoloji” ye dair söz söylemeye davet ediyoruz.

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Bunun yanında, çeşitli alanlarda yaşanan hak ihlallerini tartışmak için LGBTİ bireylere yönelik ruh sağlığı hizmetlerine, mobbinge, çocuk cezaevlerine, göçmenlere ve yeni mücadele olanaklarını değerlendirmek için kent, doğa ve insan ilişkisine ve eleştirel psikoloji uygulamalarına odaklanacak forumlara ve Soma katliamını konuşacağımız “Kapitalizme Öfke, Soma’ya Destek” oturumuna yer verilecektir. Sempozyum psikoloji ve ilgili disiplinlerde çalışan eleştirel yönelimli araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığından; toplumsal eleştiriye, psikolojinin eleştirisine ve toplumsal muhalefetin nasıl güçlendirilebileceğine cevap arayan tüm çalışmalara açıktır.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED)

Sempozyum Bilgileri

Tarih: 26-27-28 Eylül 2014

Yer: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Bildiri özeti göndermek için e-posta adresi: elestirelpsikoloji2014@gmail.com

Bildiri özetleri 250 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır.

Bildiri özetleri için son tarih: 15 Temmuz 2014

Program duyurusu için son tarih: 15 Ağustos 2014

Sempozyum ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

Akran Değerlendirme Ekibi
Zeynep Gülüm
Melek Göregenli
İlker Dalğar
İpek Demirok
Güneş Kayacı Sevinç
Ersin Aslıtürk
Derya Koptekin
Canan Büyükaşık Çolak
Burçin Cihan
Birsen Civelek
Baran Gürsel

26-27-28 EYLÜL 2014
ODTÜ
IV. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU: DİRENİŞ, DAYANIŞMA,PSİKOLOJİ

1. GÜN          26.09.2014     CUMA 
SAAT
SALON 1: MM25
SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU
09:00 – 09:15
Açılış Konuşması
   IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu       (TODAP) 
09:15 – 10:15
“Dayanışmayı Öğrenmek Dayanışmaktır” 
   Athanasios Marvakis (Selanik Aristoteles Üniversitesi)
10:15 – 10:30
ÇAY MOLASI
10:30 – 12:15   
Oturum 1A.
S1. Bir Olmadan Biz Olmak: Farklı Gruplardan Aktivistlerin Gözüyle Gezi Direnişi
   Özden Melis Uluğ, Yasemin Gülsüm Acar
S2. “Artık Yeter”den “Artık Hatırlamıyorum”a: Gezi Parkı Eylemlerinden Üç Ay ve Bir Yıl Sonra Eylemcilerin İsyan Anlatıları
   Meral Gezici Yalçın
S3. Sosyal Psikolojinin Yeni Yurdu: Gezi
   Hüseyin Can Gürbüz, Serap Akgün
S4. Gezi’ye Narsisizm Açısından Bakmak
   Mehmet Taki Yılmaz            
Kolaylaştırıcı: Öznur Acicbe
Oturum 1B.
S1. "Kızlı Erkekli Öğrenci Evi" Haberlerindeki Ötekileştirme Pratikleri ve Meşru Zemin İnşaları
   Mercan Atakan
S2. Erkeklik Söyleminin Sunduğu Özne Konumları: Zenne Ve İki Genç Kız Filmlerinde Erkeklik Hâlleri
   Aslı Aydemir
S3. Cinsiyetler Arası Statü Farkına Sosyal Kimlik ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramları Açısından Bir Bakış
   Seçil Sezen, Serap Akgün
S4. Cinsiyetsizliği Konuşmak
   Umut Şah
Kolaylaştırıcı: Özge Kantaş 
12:15 – 13.15
ÖĞLE YEMEĞİ
SAAT
        SALON: MİMARLIK AMFİSİ                    SALON:SOLMAZ İZDEMİR SALONU
13:15 - 14.45
Oturum 2A.  Cinsel Tacize Müdahale ve İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
   Birten Çelik (ODTÜ Tarih Bölümü, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim-Sen 5 No’lu Şube)
   Canan Sümer (ODTÜ Psikoloji Bölümü)
   Alev Özkazanç (Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi)
Kolaylaştırıcı: Burçin Cihan
Oturum 2B. Roboski, Van, Soma: Psikoloji “Az Gidilen” Yollara Düştüğünde
  Damla Gürkan (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği), Hülya Tarman (Psikolog, Yazar)
 Öznur Acicbe (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)    
Özge Çelebi (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
   
Kolaylaştırıcı: Aylin Ülkümen
14:45 - 15:00
ÇAY MOLASI
15:00 - 16:30
Parça Başı Ostim (Belgesel & Söyleşi)
Sevgi Türkmen - Ostimli ailelerin katılımıyla
16:30 - 16:45
ÇAY MOLASI
16:45 - 18:30

Forum A. Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
   Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk Derneği)
   Sabit Aktaş (İnsan Hakları Derneği)
Kolaylaştırıcı: Burcu Çolak

Forum B. Türkiye’de Yaşayan Göçmenler
   Cansu  Turan (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
   Deniz Yılmaz (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
Kolaylaştırıcı: Baran Gürsel

2. GÜN          27.09.2014     CUMARTESİ
SAAT
SALON 1: MİMARLIK AMFİSİ
SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU
09:30 – 10:15
Taksim Dayanışması ve Gezi Direnişi
   Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası İstanbul Şubesi)            
10:15 – 10:30
ÇAY MOLASI
Oturum 1A.
S1. Gençler ve Politik Katılım: Gezi Parkı Eylemlerinde “Apolitik”  Nesil
   Bahar Tanyaş
S2. Gezi’nin Duvarları
   Özge Yüksel
S3. Gezi, Kitle ve Özneleşme
   Uğur Sezer, İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer
S4. Eylemin Psikolojisi: Video eylem 
   Sevgi Türkmen, Sibel Tekin
Kolaylaştırıcı: Çağlar Dölek
Oturum 1B.
S1. Kadın Bedeni Üzerindeki Toplumsal “His”teri
   Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz
S2. Kimin Sorunu, Neyin Çözümü? : Seks İşçiliğinin Varoluş Mücadelesine Genel Bir Bakış
   Cansu Yumuşak
S3. 1992’den 2006’ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği / Fahişeliğin İnşası
   Tuğçe Gündüz
S4. Sosyal Medyada “Yerimi İşgal Etme”Kampanyası ve Toplumsal Cinsiyet
   Fatma Sevgili
Kolaylaştırıcı: Gaye Zeynep Çenesiz
12:15 – 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 – 14:45
Oturum 2. Soma Katliamının Ardından
    Ali Söğüt (Soma Maden İşçisi)
   Mehmet Torun (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)
    Selçuk Kozağaçlı (Çağdaş Hukukçular Derneği)            
Kolaylaştırıcı: Ercüment Cervatoğlu

14:45 - 15:00
ÇAY MOLASI
15:00 - 16:45
Oturum 3A.
S1. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden Madencilik Sektörüne Transdisipliner ve Proaktif Adımlar
   İdil Işık
S2. Soma Katliamı Sonrasında Kınık’ta Oluşturulan Dayanışma Evi Deneyimi Üzerinden Psikoloji Pratiğini Yeniden Düşünmek
   Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren 
   Arslan, Duygu Karademir, Şeyda Yelçi, Tuğba Şen 
S3. Toplumsal Travmlarla Başa Çıkmak Üzere Yapılan Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Çalışmaları Üzerine Bir Tartışma
   Cemre Güneş Şengül & Yasemin Godri
S4. Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Psiko-sosyal Destek Çalışmalarının Eleştirel Değerlendirmesi
   Ufuk Kılıçaslan
Kolaylaştırıcı: Orhan Kaya
Oturum 3B.

S1. Kalitesizliğin ve Güvencesizliğin Meşrulaştırılmasına Dair Niteliksel Bir Çalışma: “Sözde” Vakıf Üniversiteleri Psikoloji Bölümlerinden Akademisyenlerin Söylemleri
   Meral Gezici Yalçın
S2. Vakıf Üniversitesinde Psikoloji Eğitimi
   Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen            
S3. PÖMYAP Psikologluk Meslek Yasası Ve Meslek Örgütü Hakkında Bildiri 
   Asena Kanat, Mert Çil
Kolaylaştırıcı: Özge Yılmaz
16:45 – 17:00
ÇAY MOLASI
17:00 - 18:45
Forum A.  LGBT Bireyler, Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Örgütlenme
   Selçuk Candansayar (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
  Tunca Özlen (Gökkuşağının Kızılı) 
Kolaylaştırıcı: Burçin Cihan
Forum B. Soma Çalışmaları
   Büşra Yalçınöz (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
   Burcu Ovacık (Toplumcu Psikologlar)

Kolaylaştırıcı: Banu Bülbül Çam
3. GÜN          28.09.2014     PAZAR 
SAAT
SALON 1: MİMARLIK AMFİSİ
SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU
09:30 – 10:30
“Kalabalıklar, Çatışma ve Sosyal Değişim”
   Steve Reicher (St Andrews Üniversitesi)    
10:30 – 10:45
ÇAY MOLASI
10:45 – 12:00   
Oturum 1. Gezi'nin Kadınları ve Kadınların Gezisi
   Derya Koptekin (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar    Derneği)
   Eser Sandıkçı (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
   Hilal Eyüboğlu (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
Kolaylaştırıcı: Aysel Kayaoğlu
12:00 – 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:15
Oturum 2A. 
S1. Pozitivist Paradigmanın Uzağına İteklenen Psikoloji Üzerine 
   Canani Kaygusuz 
S2.  Hukuka Uymak ya da Uymamak İşte Tüm Mesele Bu: Hukuk ve Sosyal Psikoloji İlişkisi  Çercevesinde Hukuka Uyma Davranışı
   F. Ceren Akçabay 
Kolaylaştırıcı: Sedat Yağcıoğlu
Oturum 2B.
S1.Türkiye’de Engelli ‘Hareketi’: Güncel Durum ve Olasılıklar 
   Hilal Döner,  Oğuz Karadağ 
S2. Depresyon Etiyolojisinde Etnik Köken ve Arkadaşlık Örüntülerinin Etkisi
   Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun
S3. At, Avrat, Silah’tan Silah Ruhsatı Başvurularına Bireysel Silahlanma Gerekçeleri ve Başvuruların Değerlendirilme Güçlükleri
   Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan 
Kolaylaştırıcı: Öznuır Öncül
14:15 – 14:30
ÇAY MOLASI
14:30 – 15:45
Oturum 3A. 
S1. Sınıf İlişkilerinde Psikologların Konumu: Tartışma Noktaları ve Alternatif Bir Kavrayış
   Baran Gürsel
S2. Güvencesizliğin İşçiler Üzerindeki Psikolojik Sonuçları ve İşçilerin Güvencesizlik Karşısında Geliştirdikleri Baş Etme Mekanizmaları
   Eser Sandıkçı
Kolaylaştırıcı: Ekin Erdem Evliya
Oturum 3B.
 S1. İnsanlıktan Uzaklaştırma Eğilimi ile Barış Sürecini Destekleme Düzeyi Arasındaki İlişki
   Ahmet Demirdağ, Derya Hasta
S2. Grupla Özdeşim Ve Politik Görüşün Bir Ürünü Olarak, Sorumluluk Yükleme, Kolektif Suçluluk ve Telafi Eğilimi
   Canan Say, Serap Akgün
S3. Sol Ve Sağın Sosyal Temsilleri: İdeolojilerin İnşası, Kavramsallaştırılması ve Ayrışması
   Elif Sandal Önal
Kolaylaştırıcı: Elif Helvacı
15:45-16:00 
ÇAY MOLASI
16:00-17:45
Forum A. Eleştirel Psikoloji Uygulamaları
   İpek Demirok (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

Kolaylaştırıcı: Ayten Deniz Tepeli
Forum B. Kent Doğa İnsan
   Aziz Kaplan (Sağlık Emekçileri Sendikası Dersim Şubesi)
  Ceren Gamze Yaşar (ODTÜ Şehir Bölge Planlama)
Kolaylaştırıcı: Birsen Civelek
17:45-18:00

Kapanış Konuşması
 

26-27-28 REZBER 2014
ODTÜ
IV’EMÎN SEMPOZYÛMA DERÛNNASIYA REXNEYÎ: BERXWEDAN; PIŞTGIRÎ; DERRÛNNASÎ
ROJA 1’emîn          26.09.2014     ÎN
SAET
SALON 1: MM25
SALON 2:  SOLMAZ İZDEMİR
09:00 – 09:15
Axaftina destpêkê
Lijneya Amadekar a IV’emîn Sempozyûma Derûnnasıya Rexneyî       
(Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)
09:15 – 10:15
“Hînbûna Piştgirîdayînê Piştgirî ye” 
'Learning Solidarity is Doing Solidarity'       
   Athanasios Marvakis (Zanîngeha Aristoteles a Selanikê)
10:15 – 10:30
NAVBERA ÇAYÊ
10:30 – 12:15   
Rûniştin 1A.
S1. Beyî Yekbûnê Embûn: Bi Nêrîna Çalakvanên Ji Komên Cuda Berxwedana Geziyê
   Özden Melis Uluğ, Yasemin Gülsüm Acar
S2. Ji “Êdî Bes e”yê Ber Bi “Êdî Nayê Bîra Min” Ve: Salek û Sê Meh Paşê Piştî Bûyerên Parka Geziyê Vegotinên Serhildanê yên Çalakvanan
   Meral Gezici Yalçın
S3. Warê Derûnnasiya Civakî yê Nû: Gezî
   Hüseyin Can Gürbüz, Serap Akgün
S4. Ji Aliyê Narsîsîzmê Ve Nirxandina Geziyê
   Mehmet Taki Yılmaz            
Hêsanker: Öznıur Acicbe
Rûniştin 1B.
S1. Di Nûçeyên "Malên Xwendekaran ên Ku Keç û Law Bi Hev Re Tê DeDimînin" De Vederkirin û Avakirina Zemînên Rewa
   Mercan Atakan
S2. Rewşa Subjebûnê Ya Ku Vegotina Mêrane Diafırîne: Di Fîlmên Zenne û İki Genç Kız De Rewşa Mêrantiyê
   Aslı Aydemir
S3. Ji Aliyê Nasnameya Civakî û Teoriyên Ku Pergalê Rewa Dikin Ve Nirxandina Statuya Navbera Zayendan
   Seçil Sezen & Serap Akgün
S4. Axaftina Li Ser Bêzayendiyê
   Umut Şah 
Hêsanker: Özge Kantaş
12:15 – 13.15
NAVBERA FIRAVÎNÊ
13:15 - 14.45
Rûniştin 2A.  Destwerdana Li Hemberî Destdirêjiya Derûnî û Destdirêjiya Derûnî ya Li Kargehan (Mobbing)
   Birten Çelik (ODTÜ Beşa Dîrokê, Komeleya Hîndekarên Orta Doguyê, Şaxa 5’emîn a Egitim-Senê)
   Canan Sümer (ODTÜ Beşa Derûnnasiyê)
   Alev Özkazanç (Beşa Rêveberiya Giştî Ya Zanîngeha Enqereyê, Yekeya Piştgirîdayîna Li Hemberî Destdirêjî û êrîşên Zayendî A Zanîngeha Enqereyê)
Hêsanker: Burçin Cihan
Rûniştin 2B. Roboskê, Wan, Soma: Gava Ku Derûnnasî Bi Rêyên Xalî Ve Diçe
   Damla Gürkan (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî), Hülya Tarman
   Özge Çelebi (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civak)
   Öznur Acicbe (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civak)
Hêsanker: Aylin Ülkümen
14:45 - 15:00
NAVBERA ÇAYÊ
15:00 - 16:30
Parça Başı Ostim (Pêşandana Belgefîlm & Hevpeyvîn)
Sevgi Türkmen - Beşdariya malbaten OSTİM'e
16:30 - 16:45
NAVBERA ÇAYÊ
16:45 - 18:30

Forûm A. Hewldana Bila Girtîgehên Zarokan Bên GirtinÇocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
   Emrah Kırımsoy (Komeleya Zarokan Gündem)
   Sabit Aktaş (Komeleya Mafên Mirovan)
Hêsanker:  Burcu Çolak

Forûm B. Koçberên Ku Li Tirkiyeyê Dijîn
   Cansu  Turan (Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê)
   Deniz Yılmaz (Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê)
Hêsanker: Baran Gürsel

ROJA 2’yemîn          27.09.2014     ŞEMÎ
SAET
SALON 1: AMFIYA AVAHÎSAZIYÊ
SALON 2: SALONA SOLMAZ İZDEMİR
09:30 – 10:15
Piştgiriya Taksîmê û Berxwedana Geziyê
   Mücella Yapıcı (Şaxa Odeya Avahîsazan a Stenbolê)         
10:15 – 10:30
NAVBERA ÇAYÊ
10:30 – 12:15   
Rûniştin 1A.
S1. Ciwan û Beşdariya Polîtîk: Di Çalakiyên Parka Geziyê de Nivşê “Apolîtîk” 
   Bahar Tanyaş
S2. Dîwarên Geziyê
   Özge Yüksel
S3. Gezî, Girse û Subjebûn
   Uğur Sezer, İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer
S4. Derûniya Çalakiyê: Çalakiya Vîdeoyî 
   Sevgi Türkmen & Sibel Tekin
Hêsanker: Çağlar Dölek
Rûniştin 1B.
S1. “Hîs”teriya Civakî ya Li Ser Bedena Civakê
   Sibel Koçbıyık
S2. Pirsgirêka kê; çareseriya çi?: Nêrîneke Giştî Li Têkoşîna Hebûnê ya Karkeriya Zayendî
   Cansu Yumuşak
S3. Ji sala 1992’yan heta sala 2006’an karkeriya zayendî:
Di fîlmên Düş Gezginleri û Kader De Karkeriya Zayendî / Avakirina Fahîşetiyê
   Tuğçe Gündüz
S4. Di Medyaya Civakî de Kampanyaya “Cihê Min Dagir Neke” û Zayenda Civakî
   Fatma Sevgili
Hêsanker: Zeynep Gaye Çenesiz
12:15 – 13:15
NAVBERA FIRAVÎNÊ
13:15 – 14:45
Rûniştin 2. Piştî Qetlîama Somayê
   Ali Söğüt (Karkerê Madenê Soma)
   Mehmet Torun (Endamê Lijneya Rêvebera TMMOB’ê)
    Selçuk Kozağaçlı (Komeleya Hiqûqnasên Hemdem)
Hêsanker: Ercüment Cervatoğlu

14:45 - 15:00
NAVBERA ÇAYÊ
15:00 - 16:45
Rûniştin 3A.
S1. Bi Perspektîfa Pîşesazî û Derûniya Rêxistinî Ber Bi Qada Medanvaniyê Ve Gavên Transdîsîplîner û Proaktîf
   İdil Işık
S2. Bi Ezmûna Mala Piştgiriyê ya Ku Piştî Qetlîama Somayê Li Kınıkê Hat Damezirandin Ji Nû Ve Nirxandina Pratîka Derûnnasiyê
   Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren 
   Arslan, Duygu Karademir, Şeyda Yelçi, Tuğba Şen 
S3. Nîqaşeke Der Barê Xebatên Rehabîlîtasyonê yên Derrûnnasiya Civakî yên Ku Ji Bo Çareserkirina Travmayên Civakî Tên Kirin 
   Cemre Güneş Şengül & Yasemin Godri
S4. Bi Awayekî Rexneyî Nirxandina Xebatên Piştgiriya Derûnî û Civakî ya Ji Bo Penaberên Sûriyeyî
   Ufuk Kılıçaslan
Hêsanker:  Orhan Kaya
Rûniştin 3B.

S1. Xebateke Çawanî ya Der Barê Rewakirina Bêkalîtebûn û Bêewlebûnê De: Vegotinên Akademîsyenên Beşên Derûnnasiyê yên Zanîngehên Weqfan ên “Qaşo”
   Meral Gezici Yalçın
S2. Li Zanîngehên Weqfan Perwerdehiya Derûnnasiyê
   Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen            
S3. Daxuyaniya Der barê Zagona Pîşeyî ya Zagona Serbixwe ya Derûnnasıyê De ya PÖMYAP’ê 
   Asena Kanat, Mert Çil
Hêsanker: Özge Yılmaz
16:45 – 17:00
NAVBERA FIRAVÎNÊ
17:00 - 18:45
Forum A.  Kesên LGBT, Xizmetên Derûnnasiyê û Rêxistinbûn
   Selçuk Candansayar (Zankoya Tibê ya Zanîngeha Gaziyê)
  Tunca Özlen  (Gökkuşağının Kızılı)
Hêsanker: Burçin Cihan
Forum B. Xebatên Somayê
   Büşra Yalçınöz (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)
   Burcu Ovacık (Toplumcu Psikologlar)

Hêsanker: Banu Bülbül Çam
ROJA 3’yemîn          28.09.2014     YEKŞEM
SAET
SALON 1: AMFIYA AVAHÎSAZIYÊ
SALON 2: SALONA SOLMAZ İZDEMİR
09:30 – 10:30
“Girse, Pevçûn û Veguherînên Civakî”
'Crowds, Conflict and Social Change'
   Steve Reicher (Zaningeha St Andrews)
10:30 – 10:45
NAVBERA ÇAYÊ
10:45 – 12:00   
Rûniştin 1. Jinên Geziyê û Geziya Jinan
   Derya Koptekin (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)
   Eser Sandıkçı (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)
   Hilal Eyüboğlu (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)
Hêsanker: Aysel Kayaoğlu
12:00 – 13:00
NAVBERA FIRAVÎNÊ
13:00 – 14:15
Rûniştin 2A. 
S1 Li Ser Derûnnasiya Ku Ji Paradîgmaya Pozîtîvîst Hatiye Dûrxistin 
   Canani Kaygusuz 
S2.  Li Gor Hiqûqê Tevgerîn an Jî Tevnegerîn Tevahiya Meseleyê Ev e: Di Çarçoveya Têkiliya Hiqûq û Derûniya Civakî De Tevgerîna Li Gor Hiqûqê
   F. Ceren Akçabay 
 Hêsanker: Sedat Yağcıoğlu
Rûniştin 2B.
S1. Li Tirkiyeyê “Tevgera” Berastengan: Em Di Kîjan Asta Têkoşîna Mafan De ne?
   Hilal Döner & Oğuz Karadağ 
S2. Di Sedemnasiya Depresyonê De Hêmanên Çandî
   Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun
S3. Ji At, Avrat, Silahê Ber Bi Serlêdanên Destûra Çekan Rastiyên Çekdarbûna Takekesî û Astengiyên Nirxandina Serlêdanan
   Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan 
Hêsanker: Öznur Öncül
14:15 – 14:30
NAVBERA ÇAYÊ
14:30 – 15:45
Rûniştin 3A. 

S1.Di Têkiliyên Çînî De Rewşa Derûnnasan: Xalên Bi Nîqaş û Têgihîştineke  Alternatîf

 Baran Gürsel

S2. Bandorên Derûnî yên Bêewlebûnê yên Li Ser Karkeran û Mekanîzmayên Ku karker Li Hemberî Bêewlebûnê Bi Pêş Dixin
   Eser Sandıkçı
Hêsanker: Ekin Erdem Evliya
Rûniştin 3B.
 S1. Têkiliya Di Navbera Daxwaza Dûrxistina Ji Mirovbûnê û Asta Piştgirîdayîna Pêvajoya De
   Ahmet Demirdağ, Derya Hasta
S2. Wek Berhemeke Xwe Yekkirina Bi Komê Re û Nêrîna Polîtîk, Lê Barkirina Berpirsiyariyê, Twanbariya Kolektîf û Daxwaza Telafîkirinê
  Canan Say & Serap Akgü
S3. Nimandinên Çepgirî û Rastgiriyê: Avakirina Bîrdoziyan, Têgihkirin û Veqetîn
Elif Sandal Önal (Zanîngeha Bilgiyê ya Stenbolê, Zanista Siyasetê)
Hêsanker: Elif Helvacı
15:45-16:00 
NAVBERA ÇAYÊ
16:00-17:45
Forûm A. Sepanên Derûnnasiya Rexneyî
   İpek Demirok (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

Hêsanker: Ayten Deniz Tepeli
Forûm B. Bajar Xweza Mirov
   Aziz Kaplan (Şaxa Dêrsimê ya Sendîkaya Kedkarên Tenduristiyê)
  Ceren Gamze Yaşar (ODTÜ Plansaziya Bajar û Herêman)
Hêsanker: Birsen Civelek
17:45-18:00

Axaftina Bidawîkirinê
26-27-28 SEPTEMBER 2014
METU
IV. CRITICALPSYCHOLOGY SYMPOSIUM
RESISTANCE, SOLIDARITY, PSYCHOLOGY

DAY   1     26.09.2014    FRIDAY
TIME
HALL 1: MM 25
                    HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR
09:00 – 09:15

Opening Ceremony
Symposium Organizing Committee
(TODAP)
09:15 – 10:15

'Learning Solidarity is Doing Solidarity'

Athanasios Marvakis (Aristotle University of Thessaloniki)
10:15 – 10:30
COFFEE BREAK
10:30 – 12:15
Session  1A.

S1. Becoming One Without Becoming Us: The Gezi Resistance From The Perspectives of Different Activists
Özden Melis Uluğ,  Yasemin Gülsüm  Acar

S2.  From “Enough Is Enough” To “Don't Remember Any More”: Narratives Of Gezi Park Protests After Three Months And One Year Later of The Rebel
Meral Gezici Yalçın

S3. The New Home of Social Psychology: Gezi
Hüseyin Can Gürbüz, Serap Akgün
Session  1B.

S1. The Practices of Otherizing and Construnctions of Legimate Grounds in the News of Residences with Girls and Boys 
Mercan Atakan

S2. Subject Positions Presented by the Discourse of Masculinity: States of Masculinity in the Films of “Zenne” and “İki Genç Kız”
 Aslı Aydemir

S3.  Gender Status Differences From the Perspectives of Social Identity and System Justification Theories
Seçil Sezen ,Serap  AkgünS4. Looking Gezi through Aspect of Narcissism
Mehmet Taki Yılmaz
Moderator: Öznur Acicbe

S4. Speaking about Agender
Umut Şah
Moderator: Özge Kantaş
12:15 – 13.15
LUNCH
TIME
HALL 1: ARCHITECTURE HALL
HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR
13:15 -14.45
Session 2A. Intervention to Sexual Harrasment and  Mobbing at Workplace

Birten Çelik (Department of History, METU & ÖED & Eğitim-Sen)

Canan Sümer (Department of Psychology, METU)

Alev Özkazanç (Department of Public Administration, Ankara University & The Support Unit Against Sexual Harassment and Sexual Assault, Ankara University)

Moderator: Burçin Cihan
Session 2B.  Roboski, Soma, Van: Thinking about Psychosocial Support Again

Damla Gürkan (Association of Psychologists for Social Solidarity), Hülya Tarman (Psychologist/Author)
Özge Çelebi (Association of Psychologists for Social Solidarity)
Öznur Acicbe (Association of Psychologists for Social Solidarity)
Moderator:  Aylin Ülkümen

14:45 -15:00
COFFEE BREAK

15:00 -16:30

 Parça Başı Ostim (Documentary  &Interview) 
Sevgi Türkmen - with the participation of the families of Ostim

16:30 -16:45
COFFEE BREAK

16:45 -18:30

Forum A. Initiative of Abolish the Juvenile Detention Centers


Emrah Kırımsoy (Agenda Children Association)
Sabit Aktaş (Human Rights Association) 
Moderator: Burcu Çolak

Forum  B. Migrants in Turkey


Cansu   Turan (Human Rights Foundation of Turkey)
Deniz Yılmaz (Human Rights Foundation of Turkey) 
Moderator: Baran  Gürsel


DAY   2      27.09.2014    SATURDAY
TIME
HALL 1: ARCHITECTURE HALL
HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU
09:30 – 10:15

Taksim Solidarity ve Gezi Resistance

Mücella  Yapıcı (Chamber of Architects of Turkey, İstanbul Branch)
10:15 – 10:30
COFFEE BREAK
10:30 – 12:15
Session 1A.

S1. Young People and Political Participation: The “Nonpolitical” Generation in the Gezi Park Movements

Bahar Tany

S2.  The Walls of Gezi

Özge Yüksel

S3. Gezi, Mass and Becoming Subject

Uğur Sezer, İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer

S4. The Psychology of Protestation

Oktay İnce, Sevgi  Türkmen, Sibel  Tekin

Moderator: Çağlar Dölek
Session 1B.

S1. Social Hysteria On Woman’s Body

Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz

S2. Problem of Who, Solution of What?: A General View to the Struggle of Existence of The Sex Work
Cansu Yumuşak

S3. From 1992 To 2006 Sexwork: Construction Of Sexworkers / Prostitutes in Düş Gezginleri and Kader Movies

Tuğçe Gündüz

S4. “Don’t Occupy My Space” Campaign on the Social Media and Gender

Fatma Sevgili

Moderator: Gaye Zeynep Çenesiz
12:15 – 13:15
LUNCH
13:15 – 14:45
Session 2.  After The Soma Massacre

Ali Söğüt (Mine Worker from Soma)
Mehmet Torun (Member of Executive Committee of TMMOB)
Selçuk Kozağaçlı  (Progressive Lawyers Association)

Moderator: Ercüment Cervatoğlu14:45 -15:00
COFFEE BREAK

15:00 -16:45

Session 3A.

S1. Transdiciplinery And Proactive Approach To Mining Industry From Industrial Psychology Perspective
İdil Işık

S2. Rethinking Psychological Practices In Terms Of Solidarity House Experiences Which Is Founded  in Kınık After Soma Massacre

Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren Arslan, Duygu Karademir, ŞeydaYelçi,  Tuğba Şen

S3.  A Discussion on Psycho-Social Rehabilitation Aiming to Cope with Social Traumas

Cemre Güneş Şengül Yasemin Godri

S4. Critical Evaluation of Psychosocial Support work for Syrian Refugees

Ufuk Kılıçaslan

Moderator: Orhan Kaya
Session 3B.


S1. A Qualitative Inquiry on Legitimizing Unqualified Higher Education and Precarious Working Conditions: Discourses of Psychology Academics at So-called Foundation Universities

Meral Gezici Yalçın

S2. Psychology Education in Foundation Universities


Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen


S3. The Proclamation about The Occupation Law of Psychologist

Asena Kanat, Mert Çil

Moderator: Özge Yılmaz

16:45 – 17:00
COFFEE BREAK

17:00 -18:45
Forum A. LGBT Individuals, Mental health Services and Becoming Organized

   Selçuk Candansayar (Gazi University Medical School)

Tunca Özlen (Gökkuşağının Kızılı)

Moderator: Burçin Cihan
Forum  B. Works on Soma
Büşra Yalçınöz (Association of Psychologists for Social Solidarity)

Burcu Ovacık (Socialist Psychologists)

Moderator: Banu Bülbül Çam


DAY 3    28.09.2014     SUNDAY
TIME
HALL 1: ARCHITECTURE HALL
HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR
09:30 – 10:30


'Crowds, Conflict and Social Change'

Steve Reicher (University of St. Andrews)
10:30 – 10:45
COFFEE BREAK
10:45 – 12:00

Session 1. Women of Gezi and Women’s Gezi

Derya Koptekin (Association of Psychologists for Social Solidarity)

Eser Sandıkçı (Association of Psychologists for Social Solidarity)

Hilal Eyüboğlu (Association of Psychologists for Social Solidarity)

Moderator:  Aysel Kayaoğlu
12:00 – 13:00
LUNCH
13:00 – 14:15
Session 2A.

S1. About Psychology That is Pushed Away From the Positivist Paradigm

Canani Kaygusuz

S2.  To Obey or Not To Obey The Law, That’s The Question: The Behavior of Obeying The Law in the Context of Law and Social Psychology Relationship

F. Ceren Akçabay
Session 2B.

S1. The Disabled People’s ‘Movement’ in Turkey: The Current Situation and Future Prospects
Hilal Döner ,Oğuz Karadağ

S2. Cultural Factors In Etiology Of Depression Impact of Ethnic Originand Friendship Patternon Depression Etiology
Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun

S3. From Man’s holy concepts on “Horse, Spouse, Gun' to Application for Gun Licenses:
Moderator: Sedat Yağcıoğlu
Evaluation of the Rationale and Difficulties in the Current Practice

Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan

Moderator: Öznur Öncül

14:15 – 14:30
COFFEE  BREAK

14:30 – 15:45

Session 3A.

S1. Position of The Psychologists in the Class Relations: Points of Discussion and an Alternative Reading

Baran Gürsel

S2. The Psychological Effects of Unsecured Employment on Workers and the Defense Mechanisms Developed by Workers

Eser Sandıkçı

Moderator: Ekin Erdem Evliya
Session 3B.

S1The Relationship Between Infrahumanization Tendency and Level of Support on the Peace Process (Regarding the Kurdish Question)

Ahmet Demirdağ, Derya Hasta

S2. The Relationships Between Political Ideology, Identification, Responsibility Attributions, Collective Guilt, And Desire For Reparation

Canan Say, Serap  Akgün

S3. Social Representations of Left And Right: The Social Construction, Conceptualization and Differentiation of Ideologies

Elif Sandal  Önal

Moderator: Elif Helvacı

15:45-16:00
COFFEE BREAK

16:00-17:45
Forum A. Critical Psychology Applications

İpek Demirok (Association of Psychologists for Social Solidarity)


Moderator:  Ayten Deniz Tepeli
Forum  B. City, Nature, Human

Aziz Kaplan (Health Laborar Union, Dersim Branch)
Ceren Gamze  Yaşar (Department of City and Regional Planning, METU) 
Moderator: Birsen Civelek

17:45-18:00


Closing Ceremony

Yorumlar