Poster Bildiri Hazırlama ve Sunma Kuralları - V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

14-16 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin'de gerçekleştireceğimiz V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nda sözel bildirilerin yanı sıra POSTER BİLDİRİLERE de yer verilecektir. Poster bildiri sunumu yapmak isteyenlerin 20 Ağustos 2016 tarihine kadar 250 kelimeyi aşmayan bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir.

Sözel bildiriler için de özet gönderme son tarihi aynı şekilde 20 Ağustos'tur ve özetler 250 kelimeyi aşmamalıdır. Gönderdiğiniz özetin başında sözel bildiri mi yoksa poster bildiri mi sunacağınızı belirtmeniz gerekmektedir.

Özet göndermek için e-posta adresimiz: elestirelpsikolojisempozyum@gmail.com

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları:

 • Posterler, 70 x 50 cm boyutlarında ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterde öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, (varsa) bağlı olduğu üniversite veya kurum adı ve e-posta adresi yazılmalıdır.
 • Posterde “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma/Sonuç” gibi alt bölümler ve en sonda da “Kaynaklar” bölümü yer almalıdır.
 • Tüm yazılar Times New Roman yazı tipinde yazılmalıdır. Ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.
 • Başlıklar ortalanmalı ve büyük harfle yazılmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Metnin iki kolon halinde ve (varsa) arada şekiller/grafikler yer alacak biçimde yazılması tercih edilmelidir.
 • Posterler siyah beyaz veya renkli olabilir.
 • Kaynaklar APA yazım kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.

Poster Bildiri Sunma Kuralları:

 • Posterler, Sempozyum Düzenleme Ekibi tarafından belirlenen numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Posterlerin panolara takılması konusunda sempozyum ekibi poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.
 • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Belirlenen sürenin sonunda, posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden sempozyum ekibi sorumlu olmayacaktır.