V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu: Program ve Kayıt Formu14-15-16 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin'de (Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu ve Kent Konseyi Salonu) gerçekleştirilecek olan V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nun programı aşağıdaki gibidir.

Sempozyuma katılım için önceden kayıt yaptırılması önemlidir ve katılım ücretsizdir. Kayıt formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:5. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU
Eleştirel Psikoloji ve Psikososyal Dayanışma
14-15-16 Ekim 2016 / Mersin
PROGRAM AKIŞI
14 Ekim 2016 Cuma
SaatAkdeniz Belediyesi Konferans SalonuKent Konseyi Salonu
09:30 - 09:45Açılış Konuşması
09:45 - 10:00
Video-1:
Critical Psychology and Political Violence (Eleştirel Psikoloji ve Politik Şiddet)
Ian Parker (Profesör, University of Leicester, "Annual Review of Critical Psychology" - Yönetici Editör)
10:00 - 11:30
Konferans-1:
The Double Function(ality) of Psycho-social Solidarity (Psiko-sosyal Dayanışmanın Çift İşlevi/İşlevselliği)
Athanasios Marvakis (Klinik Sosyal Psikoloji Profesörü, Aristotle University of Thessalonica)
11:30 - 11:45Ara
11:45 - 12:45
Sözel Bildiri Oturumu - 1
(Yürütücü: Baran Gürsel)
Sözel Bildiri Oturumu - 2
(Yürütücü: Öznur Acicbe)
İlker Özyıldırım / Eleştirel Bir Ruhsallık Kuramsallaştırması Zemini Olarak Freudien Psikanaliz: Giriş için On Kısa GerekçelendirmeUmut Şah / Psikoloji ve Queer Kuramı
Buket Kılıçer, Ayçin Civan / Feminist Bir Aile Terapisi Neye Benzer?Hatice Göz, Melike Avcı (Kampüs Cadıları) / Cinsiyetçi Psikoloji
Burcu Buğu / Türkiye’de İşkence Görmüş Bireylerle Psikoterapi Yapmanın Fenomenolojisi ve Travma ile Çalışırken İkincil Travmatizasyonun İnkarı ÜzerineSinan Akçay / Sessiz ve Görünmez Bir Kriz Olarak Erkek Ruh Sağlığı Sorunları
12:45 - 13:30Öğle Yemeği
13:30 - 15:30
Yuvarlak Masa Oturumu:
"Psikososyal Destek" Kavramını Tartışmak
Zeynep Tüzün (Psk. Dr., Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Ergen Sagligi Bilim Dali, Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi) - "Travmalara Psikososyal Yaklaşım: Ankara Patlamaları Sonrası Uygulama Örnekleri"
Özgür D. Yurtsever(TODAP, PSDA-İstanbul Gönüllüsü, TSÇV Aile Danışma Merkezi) - "Bir Dayanışma Aracı Olarak Terapi, Mümkün mü?"
Süleyman İleri (Sosyal Hizmet Uzmanı, Birleşik Metal-İş Sendikası Eğitim Dairesi) - "Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki Psiko-Sosyal Çalışmalarda Toplumsal Örgütlenmenin Hayati Önemi"
İlker Özyıldırım (Tartışmacı-Yürütücü) (Psikoterapist/Psikiyatrist, TİHV İstanbul Temsilciliği Ruhsal Çalışmalar Ekibi Gönüllüsü)
15:30 - 15:45Ara
15:45 - 17:45
Panel-1 (Murat Yurtgül'ün anısına)
Savaş ve Çatışma Dönemlerinde Psikososyal Dayanışma
Öznur Acicbe (Uzm. Psk., AAR Japan & Sınır Tanımayan Doktorlar & TODAP) - "Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Psikososyal Destek Programı: Gözlemler & Zorluklar"
İlham Yılmaz (Psikolog, Diyarbakır) - "Savaş Bölgesinde Psikoloji"
Samah Jabr (Psikiyatrist ve Psikoterapist, Filistin Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı Birimi Yöneticisi) - "The Trauma of Humiliation in Occupied Palestine" (İşgal Altındaki Filistin'de Aşağılanma Travması)
Orhan Kaya (Yürütücü)
15 Ekim 2016 Cumartesi
SaatAkdeniz Belediyesi Konferans SalonuKent Konseyi Salonu
09:30 - 10:30
Sözel Bildiri Oturumu - 3:
(Yürütücü: Tuğçe Gündüz)
Sözel Bildiri Oturumu - 4:
(Yürütücü: Can Gürbüz)
Aslı Aydemir, Büşra Alparslan, Deniz Derin, Sercan Balım / İnsan Doğası Barışı Mümkün Kılmaz mı?Deniz Akyıl, Karel Bensusan, Zeynep Biter, Canan Coşkan, Funda Çal, Doğa Eroğlu, Aylin Kula Güney, Damla Gürkan, Aziz Kaplan, Özge Kotan, Burak Okçi, Can Önalan, Ayşegül Özadak, Eser Sandıkçı, Ayten Deniz Tepeli / Barış Psikolojisi Çalışmaları Kapsamında Bir Pilot Uygulama Örneği: “Ben ve Başkaları” Barış Atölyeleri
Gonca Nebioğlu, Ogeday Çoker, Yakup Azak, Çağatay Çoker / Ortaöğretim Ders Kitaplarında Militarizm ve Barış Sinem Çetin / Cezaevinden Önce ve Sonra...
Özge Kanlı / Kültürel Emperyalizm Bağlamında Savaşın Psikopatolojikleştirilmesi ve EleştirisiEbru Ergün, Esra Güney, Evren Evrim Önal, Leyla Turhan, Melek Çalışkan, Tuğba Pirinçcioğlu, Baran Gürsel, Salih Atmaca (TODAP) / Özel Eğitim Alanındaki Psikologların Çalışma Koşullarını Değerlendirme
10:30 - 10:45Ara
10:45 - 11:00
Video-2:
Community Mental Health Care and Self Help Initiatives in Greece: Struggling to Build Alternatives in Times of Crisis (Yunanistan'da Toplum Ruh Sağlığı Hizmeti ve Kendine Yardım Girişimleri: Kriz Zamanlarında Alternatifler Üretmek için Mücadele Etmek)
Eugenie Georgaca (Yrd. Doç., Klinik Psikoloji, Aristotle University of Thessalonica)
11:00 - 12:30
Panel-2:
Psikoterapiyi Tartışmak
Baran Gürsel (Klinik Psikolog, Psikoterapist, TODAP) - "Eleştirel Psikolojinin 'Bastırılanı' Olarak Psikoterapi"
Hilal Eyüpoğlu (Klinik Psikolog, Psikoterapist, Yrd. Doç., Atatürk Üni. Rehberlik ve Psi. Danışmanlık Bölümü, TODAP) - "Diğerlerini Sunmak / Sesine Ses Vermek / Kimin Sesini Nereye Vermek?"
Didem Doğan (Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti,
Öğretim Görevlisi) - "Toplumsal Travmalarla Alanda Çalışırken Aile Terapisi"
Aylin Deniz Ülkümen (Yürütücü)
12.30 - 13:15Öğle Yemeği
13:15 - 14:45
Konferans-2:
Critical Psychotherapy Rooted in a Marxist Science of the Subject: Picking up an Interrupted Tradition (Özneye Dair Marksist Bir Bilimden Kaynak Alan Eleştirel Psikoterapi: Kesintiye Uğramış Bir Geleneği Ayağa Kaldırmak)
Leonie Knebel (Freie Universität Berlin, Eğitim ve Psikoloji Bölümü, Doktora Programı)
14:45 - 15:00AraPoster Bildirilerin Tanıtılması ve Kısa Sunumları
15:00 - 16:30
Panel-3:Hikmet Zehra Evliya, Elif Molla / Türkiye'de Psikoloji Alanında Lisans Düzeyinde Yapılan Akademik Araştırmalar Üzerinden Deneyim Aktarımı ve Eleştiri
Erkek Şiddeti ve Psikososyal DayanışmaŞeyhmus Nas, Burcu Edanur Şen / Ahlak Kavramının Temelindeki Rasyonel Gerçekliğe Dair Söylem Analizi
Aylin Deniz Ülkümen (Klinik Psikolog, Psikoterapist, TODAP) - "Şiddet Ortamında Kadın Ruhsallığı: Şiddet ve Dayanışmanın Yeri"Çağda Çakır / Gelişimsel Disharmoni Özellikleri Gösteren Çocuklarda, Yapısal Yönden Hikaye Anlatma Kalitesi ve Kendini “Subjektif” Olarak İfade Edebilme Becerisinin Gelişimi
Çelik Özdemir (İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi) - "Sosyal Alanda Erkek Şiddeti"Zeynep Set, Ömer Faruk Şimşek / LGB Bireylerde Bağlanma Stilleri ve Depresyon Arasında Potansiyel Aracılar
Aysel Kayaoğlu (Dr., Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi) - "Mağdurun Dilinden Failin Adına"Beyza Nur Kılıç, Emine Taş, Gökay Ata, Mustafa Ulubaba / Spor Türü ve Spor Yılının Narsisizm, Mükemmeliyetçilik ve Kontrol Odağı ile İlişkisi
Hilal Eyüpoğlu (Yürütücü)Aslı Aydemir / Gelin-Kayınvalide Çiftlerinde Yaşlı İhmal ve İstismarı
16:30 - 16.45Ara
16:45 - 17:45
Panel-4:Sözel Bildiri Oturumu - 5:
(Yürütücü: Yusuf Öntaş)
İnsan Eliyle Yaratılan Travmalarda Çocuk Çalışmaları
Leyla Turhan, Düzgün Uğur / Piştgiriya Derûn-Civakî Ya Bi Zimanê Zikmakî (Anadilde Psikososyal Destek Çalışmaları)
Deniz Akyıl (Psikolog, TODAP) - "Savaş Zamanlarında Çocuklarla Çalışma: Imkânlar ve Sınırlılıklar"
Hasan Elçioğlu (Psikolog, Der-Mez) - "Kamp yaşamı ve Ezidi Çocuklar"
Düzgün Uğur / Kürt Sorunu, Şiddet ve Barış
Hatice Kapusuz (Sivil Toplum Çalışanı, Gündem Çocuk) - "İnsan Kaynaklı Kriz ve Afetlerde Çocukların Desteklenmesi: Türkiye'den ve Dünya'dan İyi Örnekler"
Burcu Çolak (Yürütücü)
16 Ekim 2016 Pazar
SaatAkdeniz Belediyesi Konferans SalonuKent Konseyi Salonu
09:30 - 11:30
Panel-5 (Mahmut Şefik Nil'in anısına)
Psikososyal Dayanışmayı Ruh Sağlığı Alanına Sıkıştırmamak
Kıvılcım Arat (İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği) - "Alternatif Dayanışma Alanlarının Ruh Sağlığına Etkisi"
Günseli Dum (LİSTAG) - "LGBTİ'lerin ve Ailelerinin Dayanışmada Karşılaştıkları Zorluklar"
Zehra Evliya (Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği) - "Akran Dayanışması"
Begüm Özden Fırat (Müşterekler) - "Tarlabaşı Göçmen Dayanışma Mutfağı Deneyimi Üzerine"
Doğa Eroğlu (Yürütücü)
11:30 - 11:45Ara
11:45 - 12:45
Sözel Bildiri Oturumu - 6:
(Yürütücü: Banu Bülbül)
Sözel Bildiri Oturumu - 7:
(Yürütücü: Umut Özen)
Özge Çelebi / Mülteci Kadınlardan Bir Dayanışma Örneği: "Yarının Kadınları"Mehmet Karasu, Sercan Karlıdağ, Melek Göregenli / Dinin-Dindarlığın ve Eşcinselliğin Temsilleri ve Homofobi
Eylem Akçay (PEP) / Beyaz Yakalıların Psikososyal Dayanışma İlişkileri:
“Plaza Eylem Platformu” Etkinlikleri Örneği
Çile Aydaş / Çorum İlinde Yaşayan Eşcinsel Erkeklerin Deneyimleri
Orhan Kaya / Akademide Dayanışmanın İnşası: “Barış için Akademisyenler” DeneyimiDoğa Eroğlu / Açılma Sürecine İlişkin Evre Modelleri ve Eleştirisi
12:45 - 13:30Öğle Yemeği
13:30 - 15:00
Panel-6:
Tanıklık ve Yüzleşme; Toplumsal ve Bireysel İyileşme Paralel mi?
İshak Sayğılı (Psikiyatrist) - "Bilincin Bağrına Bastırılan"
Türkcan Baykal (Klinik Psikoloji ve Tıp Doktoru, Türkiye İnsan Hakları Vakfı) - "Nasıl Bir Tanıklık?"
Hatice Bozkurt (Hafıza Merkezi) - "Devam Eden Bir Suç Olarak Zorla Kaybetmeler: Tanıklık ve Mücadele Yöntemleri"
Zeynep Biter (Yürütücü)
15:00 - 15:15Ara
15:15 - 16:15
Panel-7:
(Yürütücü: Ece Bişirir)
Sözel Bildiri Oturumu - 8:
(Yürütücü: Damla Gürkan)
Dayanışma Odaklı Psikososyal Destek: 
PSDA-Ankara Deneyimi
Ahmet Çoymak, Özden Melis Uluğ / Bir Sosyal Psikolog Olarak Sosyal Yapıyı Anlama(ma)k: Psikoloji Paradigmalarında İnsan ve Yapı İlişkisi
Yaşar Çavdar (Sosyal Hizmet Uzmanı)
Özge Yenier Duman (Psikiyatrist)
Sercan Karlıdağ & Melek Göregenli / Aleviliğin Sosyalizasyonu ve Ayrımcılık
Banu Bülbül (Psikolog)
16:15 - 16:30Ara
16:30 - 17:45Forum ve Kapanış