VII. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMUNA ÇAĞRI


23-24-25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun ana temasını “Özgürleşme” olarak belirledik.

Temayı belirlemeye çalışırken “öz” ve “özgür” kök ve gövdelerinin zengin kavram ve düşüncelere kaynak olabildiğini görmüş olduk: Özgür, özgürlük, özgürleşim, özgürleştirme, öznellik, özsavunma, özerklik gibi kavramlar bunlardan bazılarıydı. En sonunda ana tema olarak bütün bu kavramlar ve çağrışımları bünyesinde barındıran “özgürleşme”de karar kıldık. Özgürleşme, insanın eylemselliğine vurgu yapan ve özgürlüğü bir süreç olarak tanımlayan güçlü bir kavram. Bununla birlikte bir ideal, hedef, imkân ya da gerçeklik olarak “özgürlük” üzerine düşünmeye devam etmeyi de anlamlı buluyoruz.

Temanın seçilmesinde; dünyanın bütün coğrafyalarında, iktidarı elinde bulunduranların okullarda, hapishanelerde, hastanelerde, iş yerlerinde, akademide, yaşam alanlarımızda ve hatta evimizin içinde sürdürdüğü baskı, şiddet, işgal, sansür, ayrımcılık, görmezden gelme, ezme, sömürü ve sömürgeleştirme pratiklerine karşı verilen özgürleşme mücadeleleri etkili oldu.

Dünyanın geneli bu halk eylemleriyle sarsılırken, psikolojinin özgürleşme konusunu bugüne kadar gerektiğince ve yeterince ele almamış olduğunun da farkındaydık. Bize göre, uyum sağlamayı ön plana alan; insanı toplumsallığı ve tarihselliği olan bir özne olarak değerlendirmeyen; insanları sınırlayan; boyun eğdiren güçleri ve bunlara karşı gelişen dirençleri/direnişleri, bunların insan öznelliğindeki, benlik ve duygulardaki, dünyada oluş hallerindeki tezahürlerini, dönüştürücü etkilerini yorumlamakta ve bu direnişlerin bir parçası olmakta zorlanan psikoloji, eleştirel bir bakış açısına ihtiyaç duyuyor. Bu sempozyumun, “Özgürleşmeyi ele alan eleştirel bakış açısı nedir; nasıl oluşturulabilir; bu bakış açısının psikolojiye ve onun yorumladığı dünyaya nasıl bir etkisi olur?” gibi soruları sormak ve cevaplamaya çalışmak için bir fırsat olacağını umuyoruz.

Bir önceki eleştirel psikoloji sempozyumunda ana temamız “bir-aradalık” idi. Oradan hareketle özgürleşmeyi bir arada düşünmek, tartışmak ve birlikte daha özgür bir dünyaya doğru harekete geçmek adına, konuya ilgi duyan herkesi sempozyuma davet ediyoruz. 

Sempozyum psikoloji alanıyla ve ilgili disiplinlerle ilişki kuran eleştirel yönelimli araştırmacıları, uygulamacıları, öğrencileri, fikir üretme ve paylaşma arzusu taşıyan kişileri bir araya getirmeyi amaçladığından, ana temanın yanı sıra psikoloji bilgi ve pratiğinin eleştirisine, toplumsal eleştiriye ve çeşitli güncel meselelere dair tüm ‘eleştirel’ çalışmalara açıktır. Ayrıca bildiri özeti başvuruları başka coğrafyalardan gelecek katılımcılara da açıktır. 

Özgürleşme ve buna dair idealler, imkânlar ve gerçeklikler üzerine tartışmayı odağa alacağımız VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nda sözlü veya poster bildiri sunmak isteyenlerin, 500-1000 kelime aralığındaki bildiri özetlerini, 1 Nisan 2020 tarihine kadar burada belirtilen formatta, elestirelpsikolojisempozyum@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Birden çok bildiri göndermek isterseniz, her bir bildiri için yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Sempozyum ile ilgili gelişmeleri http://elestirelpsikolojisempozyumu.todap.org web sayfasından takip edebilirsiniz.

Gönderilen bildiriler Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından, eleştirel perspektifin korunabileceği bir zemin hazırlamanın verdiği sorumluluk ile aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir:
  • Ayrımcılık içeriyor mu; sözgelimi eril-militarist-heteronormatif statükoyu koruyor mu?
  • Kuramsal-yöntemsel-uygulamaya dayalı olarak psikoloji eleştirisinde konumu ne?
  • Toplumsal iktidar/güç ilişkilerine dair konumu ne?
İhtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için bildirilerle ilgili geribildirim verilecektir. Dolayısıyla akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin ve psikoloji alanı içinden ya da dışından uygulamaya yönelik çalışan kişilerin de katılımını özellikle desteklediğimizi belirtmek isteriz.

VII. Eleştirel Psikoloji Düzenleme Kurulu

Aslı Aydemir
Ayçe Feride Yılmaz
Aydın Bayad
Can Önalan
Ebru Ergün
Ece Bişirir
Ersin Aslıtürk
Hatice Göz
Olga Selin Hünler
Özgür D. Yurtsever
Sertan Batur
Zeynep Biter

VII. Eleştirel Psikoloji Değerlendirme ve Destekleme Kurulu

Aysel Gürel
Baran Gürsel 
Büşra Alparslan
 Demet İslambay
 Doğa Eroğlu
 Düzgün Uğur
 İdil Atabinen
 İlker Özyıldırım
 Umut Şah
Yudit Namer

Yorumlar