VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumuna Bildiri Gönderme Tarihinde Değişiklik

23-24-25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da “Özgürleşme” ana teması ile gerçekleştirmeyi planladığımız VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun bildiri gönderme son tarihini tüm dünyada ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihine erteledik. Pandemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve sempozyumun online platformlar aracılığıyla yürütülmesi veya daha ileri bir tarihe ertelemesi dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz. Şimdilik katılımcılara zaman kazandırmak maksadıyla yalnızca teslim tarihini ileri almayı kararlaştırdık. Bu süreçten sempozyumun, katılımcıların, ve düzenleyicilerin mümkün olan en az seviyede etkilenmesi için en uygun yöntem ve tarih konusunda yeni gelişmelere göre bir karar verip, ilerleyen günlerde sizlerle yeniden iletişim kuracağız.  

Özgürleşme ve buna dair idealler, imkânlar ve gerçeklikler üzerine tartışmayı odağa alacağımız VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nda sözlü veya poster bildiri sunmak isteyenlerin, 500-1000 kelime aralığındaki bildiri özetlerini, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar burada belirtilen formatta, elestirelpsikolojisempozyum@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Birden çok bildiri göndermek isterseniz, her bir bildiri için yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Sempozyum ile ilgili gelişmeleri http://elestirelpsikolojisempozyumu.todap.org web sayfasından takip edebilirsiniz. Gönderilen bildiriler Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından, eleştirel perspektifin korunabileceği bir zemin hazırlamanın verdiği sorumluluk ile aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir:
  • Ayrımcılık içeriyor mu; söz gelimi eril-militarist-heteronormatif statükoyu koruyor mu?
  • Kuramsal-yöntemsel-uygulamaya dayalı olarak psikoloji eleştirisinde konumu ne?
  • Toplumsal iktidar/güç ilişkilerine dair konumu ne?
İhtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için bildirilerle ilgili geribildirim verilecektir. Dolayısıyla akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin ve psikoloji alanı içinden ya da dışından uygulamaya yönelik çalışan kişilerin de katılımını özellikle desteklediğimizi belirtmek isteriz.

VII. Eleştirel Psikoloji Düzenleme Kurulu
Aslı Aydemir
Ayçe Feride Yılmaz
Aydın Bayad
Can Önalan
Ebru Ergün
Ece Bişirir
Ersin Aslıtürk
Hatice Göz
Olga Selin Hünler
Özgür D. Yurtsever
Sertan Batur
Zeynep Biter

VII. Eleştirel Psikoloji Değerlendirme ve Destekleme Kurulu
Aysel Gürel
Baran Gürsel
Büşra Alparslan
Demet İslambay
Doğa Eroğlu
Düzgün Uğur
İdil Atabinen
İlker Özyıldırım
Umut Şah
Yudit Namer

Yorumlar